Anti-Virus stoppen

Anti-Virus stoppen:

  1. Open het hoofdvenster van het programma en klik op de knop Afsluiten.

    Er verschijnt een dialoogvenster met de volgende tekst: Weet u zeker dat u Kaspersky Rescue Disk wilt stoppen?

  2. Klik op de knop Ja.

Anti-Virus stoppen