Bijwerken

Dit gedeelte bevat informatie over het bijwerken van de anti-virusdefinities op uw computer met Kaspersky Rescue Disk.

In dit Help-gedeelte:

Het bijwerken

Bijwerken starten en stoppen

Laatste update ongedaan maken

Bijwerken