Bijwerken starten en stoppen

Zo start u een update:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Op het tabblad Mijn bijwerkcentrum klikt u op de knop Start bijwerken. Als u de taak wilt afbreken, klikt u op de knop Stop bijwerken terwijl de taak wordt uitgevoerd.

    In het venster dat verschijnt worden de voortgang en de resultaten van het bijwerken weergegeven.

Zie ook:

Het bijwerken

Bijwerken starten en stoppen