Laatste update ongedaan maken

U gaat als volgt te werk om de laatste update ongedaan te maken en terug te keren naar de vorige versie van de definities:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Op het tabblad Mijn bijwerkcentrum klikt u op de knop Terugstellen naar vorige definities. Een venster Ongedaan maken wordt geopend.
  3. In het venster dat opent, klikt u op de knop Laatste update ongedaan maken.

Zie ook:

Het bijwerken

Laatste update ongedaan maken