Hoofdvenster

In het hoofdvenster van Kaspersky Rescue Disk zijn alle functies van het product samengebracht.

Het hoofdvenster van het programma bestaat uit twee delen.

 • Het bovenste gedeelte van het venster geeft de huidige beveiligingsstatus van uw computer aan.

  Rescue Disk stat Hoofdvenster

  Huidige beveiligingsstatus van de computer

  Er zijn drie waarden voor de beveiligingsstatus mogelijk: deze worden aangegeven met de kleuren van een stoplicht. Groen betekent dat de beveiliging van uw computer op het juiste niveau is, geel en rood geven aan dat er verschillende bedreigingen bestaan. Behalve uit kwaadaardige programma’s kunnen bedreigingen ook bestaan uit verouderde programmadefinities, minimale beveiligingsinstellingen enz.

  Beveiligingsrisico’s moeten worden geëlimineerd zodra ze zich voordoen. Voor gedetailleerde informatie over bedreigingen en het elimineren ervan klik u op het statuspictogram Rescue Disk icon green Hoofdvenster (zie bovenstaande afbeelding).

 • In het middelste deel van het venster kunt u een objectenscan of update starten op de betreffende tabbladen:

  Rescue Disk check of objects Hoofdvenster

  Het tabblad Objectenscan

  Rescue Disk updating Hoofdvenster

  Het tabblad Mijn bijwerkcentrum

U kunt ook de volgende knoppen en koppelingen gebruiken:

 • Instellingen om het instellingenvenster van het programma te openen.
 • Quarantaine om met objecten in quarantaine werken.
 • Rapport om de lijst met gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de uitvoering van het programma openen.
 • Help om het helpsysteem van Kaspersky Rescue Disk te gebruiken.
 • Afsluiten om Anti-Virus te sluiten.

Hoofdvenster