Toegestane bestandsmaskers voor uitzondering

Hier zijn een paar voorbeelden van maskers die u kunt gebruiken bij met maken van lijsten met uitzonderingen voor bestanden:

 1. Maskers zonder bestandspaden:
  • *.exe: alle bestanden met de extensie .exe;
  • *.ex? : alle bestanden met de extensie .ex? waarbij ? kan staan voor elk willekeurig teken;
  • *test*: alle bestanden met de naam test.
 2. Maskers met een absoluut bestandspad:
  • /schijven/C:/dir/*.* of /schijven/C:/dir/* of /schijven/C:/dir/: alle bestanden in de map met de naam /schijven/C:/dir/;
  • /schijven/C:/dir/*.exe: alle bestanden met de extensie .exe in de map met de naam /schijven/C:/dir/;
  • /discs/C:/dir/*.ex? : alle bestanden met de extensie .ex? in de map /discs/C:/dir/ waarbij ? kan staan voor elk willekeurig teken;
  • /schijven/C:/dir/test*: bestanden in de map /schijven/C:/dir/ met namen die beginnen met test.

   Als u wilt dat alle geneste submappen van een bepaalde map worden uitgesloten van een scan, zet dan een vinkje in het aankruisvakje Rescue Disk mark fs Toegestane bestandsmaskers voor uitzondering Inclusief submappen wanneer u het masker maakt.

 3. Maskers voor bestandspaden:
  • dir\*.* of dir\* of dir\: alle bestanden in alle mappen dir\;
  • dir/*test*: alle bestanden met test in mappen met dir/;
  • dir\*.exe: alle bestanden met de extensie .exe in alle mappen met dir\;
  • dir/*.ex? : alle bestanden met de extensie .ex? in alle mappen met dir/ waarbij ? kan staan voor elk willekeurig teken.

   Als u wilt dat alle geneste submappen van een bepaalde map worden uitgesloten van een scan, zet dan een vinkje in het aankruisvakje Rescue Disk mark fs Toegestane bestandsmaskers voor uitzondering Inclusief submappen wanneer u het masker maakt.

Uitsluitingsmasker met *.* en * kunnen alleen worden gebruikt wanneer u een uitgesloten bedreigingstype toewijst. In dit geval wordt de opgegeven bedreiging in geen van de objecten gedetecteerd. Als u deze maskers gebruikt zonder een bedreigingstype te selecteren, wordt de controle in wezen uitgeschakeld.

Toegestane bestandsmaskers voor uitzondering