Meldingen uitschakelen

Berichtmelding uitschakelen:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Klik op de koppeling Instellingen boven in het venster. Links in het venster selecteert u het gedeelte Meldingen.
  3. Schakel het vakje Meldingen van gebeurtenissen inschakelen uit in het rechtergedeelte van het venster.

    Zelfs als berichtmelding is uitgeschakeld, wordt informatie over gebeurtenissen tijdens de uitvoering van het programma nog steeds vastgelegd in het uitvoeringsrapport.

Zie ook:

Meldingsinstellingen

Meldingen uitschakelen