Meldingsinstellingen

Tijdens het gebruik van Kaspersky Rescue Disk kunnen verschillende gebeurtenissen optreden. Deze kunnen een adviserend karakter hebben of ze kunnen belangrijke informatie geven. Een gebeurtenis kan u bijvoorbeeld informeren dat het programma is bijgewerkt of een fout weergeven die onmiddellijk moet worden hersteld.

Tijdens gebruik biedt Kaspersky Rescue Disk de volgende typen meldingen:

  • Kritieke meldingen zijn meldingen over gebeurtenissen van cruciaal belang die wijzen op problemen met de werking van Kaspersky Rescue Disk of op kwetsbaarheden in de beveiliging van uw computer. De programmadefinities zijn bijvoorbeeld beschadigd of de licentiesleutel is verlopen.
  • Functionele fouten zijn meldingen over gebeurtenissen die de werking van het programma belemmeren, bijvoorbeeld wanneer de licentiesleutel of programmadefinities ontbreken.
  • Belangrijke meldingen zijn meldingen over gebeurtenissen die aandacht verdienen, aangezien ze wijzen op belangrijke situaties in het gebruik van Kaspersky Rescue Disk, bijvoorbeeld als de beveiliging is uitgeschakeld, of als er lange tijd geen volledige virusscan is uitgevoerd.
  • Minder belangrijke meldingen zijn berichten over gebeurtenissen die meestal geen belangrijke informatie bevatten. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om aan te geven dat alle gevaarlijke objecten gedesinfecteerd zijn.

Als u gebeurtenismeldingen wilt inschakelen / uitschakelen klikt u op de knop Instellingen boven in het hoofdvenster van het programma, selecteert u het gedeelte Meldingen en schakelt u het selectievakje Meldingen van gebeurtenissen inschakelen in.

Om nieuws over de werking van Kaspersky Rescue Disk te ontvangen, kunt u de meldingsfunctie gebruiken. Standaard krijgt de gebruiker pop-upmeldingen van alle gebeurtenissen. U kunt ook de weergave van meldingen uitschakelen en bepalen wat voor meldingen u wilt ontvangen.

Zie ook:

Meldingen

Meldingsinstellingen