Het configureren van rapporten en opslag

In dit gedeelte wordt informatie bijeengebracht over de parameters die het werken met gegevensbestanden in Kaspersky Rescue Disk bepalen.

Programmagegevensbestanden zijn objecten die door Kaspersky Rescue Disk in quarantaine zijn geplaatst of verplaatst zijn naar de reservekopieopslag, en rapporten over het uitvoeren van taken.

In het gedeelte Rapporten en Opslag van het instellingenvenster van Kaspersky Rescue Disk kunt u de volgende acties uitvoeren:

 • Vermeldingen opslaan in het rapport.

  U kunt vermeldingen over niet-kritieke gebeurtenissen toevoegen aan het beveiligingsrapport. Deze gebeurtenissen worden standaard niet in het rapport vastgelegd.

 • Rapportopslaginstellingen wijzigen.

  U kunt de maximale opslagtijd en maximale grootte van rapporten bepalen. U kunt alle limieten die aan de rapportgrootte worden opgelegd annuleren, of een andere waarde invoeren.

 • Informatie uit rapporten wissen.

  Informatie over de werking van Kaspersky Rescue Disk wordt vastgelegd in de rapporten. U kunt deze wissen.

 • Opslaginstellingen opgeven voor objecten in quarantaine en reservekopieën.

  U kunt de maximale opslagtijd bepalen voor objecten die in quarantaine geplaatst zijn en voor reservekopieën van objecten (met het selectievakje Rescue Disk mark fs Het configureren van rapporten en opslag Sla objecten niet langer op dan). Standaard worden objecten 30 dagen opgeslagen; daarna worden ze verwijderd. U kunt de maximale opslagtermijn wijzigen of deze beperking in zijn geheel verwijderen. U kunt ook de maximale grootte van de locatie voor gegevensopslag opgeven (met het selectievakje Rescue Disk mark fs Het configureren van rapporten en opslag Maximale grootte). De standaard maximale grootte is 100 MB. U kunt de limiet die aan de rapportgrootte wordt gesteld, annuleren of een andere waarde invoeren.

Zie ook:

Rapporten

Het configureren van rapporten en opslag