Objecten in quarantaine opslaan en reservekopieën maken

Zo configureert u de instellingen voor het opslaan van objecten in Quarantaine en reservekopieopslag:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Klik op de koppeling Instellingen boven in het venster. Selecteer het onderdeel Rapporten en Opslag links in het venster.
  3. Rechts in het venster schakelt u in het gedeelte Quarantaine en Backup de volgende selectievakjes in:
    • Sla objecten niet langer op dan: specificeer de maximale opslagtijd voor objecten in Quarantaine en reservekopieopslag.
    • Maximale grootte: specificeer de maximale grootte van de gegevensopslag.

      Nadat de opgegeven tijd is verlopen, of als de opslag vol is, worden de objecten die het eerst in Quarantaine of reservekopieopslag zijn geplaatst, verwijderd.

Zie ook:

Quarantaine en reservekopie

Het configureren van rapporten en opslag

Objecten in quarantaine opslaan en reservekopieën maken