De scanduur beperken

Een beperking voor de scanduur instellen:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Klik op de koppeling Instellingen boven in het venster. Hierdoor wordt het gedeelte Objectenscan geopend.
  3. In het gedeelte Beschermingsniveau klikt u op de knop Instellingen.
  4. Schakel in het geopende venster op het tabblad Bereik in het gedeelte Scanoptimalisatie het selectievakje Rescue Disk mark fs De scanduur beperken Sla gescande bestanden over langer dan en geef in het veld ernaast de scanduur op. De bestandsscan wordt gestopt na de opgegeven tijd.

Zie ook:

Instellingen voor objectenscan

De scanduur beperken