Het beveiligingsniveau wijzigen

Zo wijzigt u het gedefinieerde beveiligingsniveau:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Klik op de koppeling Instellingen boven in het venster. Hierdoor wordt het gedeelte Objectenscan geopend.
  3. In het gedeelte Beschermingsniveau selecteert u het gewenste beveiligingsniveau:
    • Hoog: een complete scan van de gehele computer of afzonderlijke schijfstations, mappen of bestanden.
    • Aanbevolen: dezelfde objecten worden gescand als bij het niveau Hoog, behalve bestanden in e-mailindeling.
    • Laag: een niveau waarvoor minder RAM nodig is, aangezien de bestandenset die wordt gescand kleiner is.

Als geen van de vooraf ingestelde niveaus aan uw behoeften voldoet, kunt u de scaninstellingen zelf configureren. Het beveiligingsniveau wordt dan gewijzigd in Aangepast. Wilt u de standaardscaninstellingen herstellen, selecteer dan een van de vooringestelde beveiligingsniveaus of klik op de knop Standaard.

Zie ook:

Instellingen voor objectenscan

Het beveiligingsniveau wijzigen