Instellingen voor objectenscan

De methode die voor het scannen van objecten wordt gebruikt, wordt geselecteerd door de instellingen die aan deze taak zijn toegewezen.

Zo configureert u de objectenscan:

 • Het beveiligingsniveau wijzigen.

  Het beveiligingsniveau is een vooraf ingestelde verzameling van scaninstellingen. De specialisten van Kaspersky Lab onderscheiden drie beveiligingsniveaus:

  • Hoog: de meest complete scan van de gehele computer of afzonderlijke schijfstations, mappen of bestanden.
  • Aanbevolen: dezelfde objecten worden gescand als bij het niveau Hoog, behalve bestanden in e-mailindeling.
  • Laag: een niveau waarvoor minder RAM nodig is, aangezien de bestandenset die wordt gescand kleiner is.

  U dient het niveau op basis van uw eigen voorkeuren selecteren.

 • Geef de bestandstypen op die op virussen moeten worden gescand.

  Kaspersky Rescue Disk scant standaard alleen mogelijk infecteerbare bestanden. U kunt het bereik van de beveiliging breder of smaller maken door de bestandstypen te wijzigen die moeten worden gescand. Misschien wilt u bijvoorbeeld alleen EXE-bestanden scannen die vanaf verwijderbare stations worden uitgevoerd. Zorg er dan wel voor dat u uw computer niet blootstelt aan infecties wanneer u uw beveiligde bereik verkleint.

 • De scanduur beperken.

  U kunt een limiet stellen op hoe lang elk bestand wordt gescand. Het scannen van het bestand wordt dan gestopt als de opgegeven tijd verlopen is.

 • Geef instellingen op voor het scannen van samengestelde bestanden.

  Virussen worden vaak verborgen door ze in te sluiten in samengestelde bestanden: archieven, databases enzovoort. Als u virussen wilt detecteren die op deze wijze zijn verborgen, moeten samengestelde bestanden worden uitgepakt. Hierdoor kan de scansnelheid aanzienlijk worden vertraagd.

  U kunt opgeven welk type samengestelde bestanden moet worden gescand. U kunt ook een maximumgrootte opgeven voor samengestelde bestanden die moeten worden gescand. Samengestelde bestanden die groter zijn dan de opgegeven waarde, worden niet gescand.

 • Selecteer de scanmethode om te bepalen hoe grondig er gescand wordt.

  U kunt de scaninstellingen voor de grondigheid van de scan configureren. Standaard is het gebruik van de programmadefinities om naar bedreigingen te zoeken altijd ingeschakeld.

  De definities worden gemaakt door experts van Kaspersky Lab. Ze bevatten gedetailleerde beschrijvingen van alle momenteel bestaande bedreigingen voor de computerveiligheid en methoden om deze te detecteren en desinfecteren. Kaspersky Lab werkt de definities voortdurend bij als nieuwe bedreigingen zich voordoen. Voor optimale detectie van bedreigingen verdient het aanbeveling regelmatig de definities bij te werken vanaf de bijwerkservers van Kaspersky Lab.

  De scanmodus waarin Kaspersky Rescue Disk het gevonden object vergelijkt met de definities wordt handtekeninganalyse genoemd. Deze modus wordt altijd gebruikt in het programma. U kunt ook heuristische analyse gebruiken. Deze methode bestaat uit het analyseren van de activiteiten die door objecten worden verricht op het systeem. Als deze acties lijken op acties die kenmerkend zijn voor kwaadaardige objecten, wordt het object waarschijnlijk aangemerkt als kwaadaardig of verdacht.

  U kunt bovendien het detailniveau voor heuristische analyse instellen: oppervlakkige scan, gemiddelde scan of gedetailleerde scan. Hiertoe zet u de schuifbalk op de gewenste positie.

 • Geef een actie op die op gedetecteerde objecten moeten worden uitgevoerd.

  Als er een bedreiging is gedetecteerd, kent Kaspersky Rescue Disk deze een van de volgende statussen toe:

  • status van een kwaadaardig programma (bijvoorbeeld virus of Trojan);
  • potentieel geïnfecteerd, wanneer de scan niet kan bepalen of een object geïnfecteerd is. Dit gebeurt wanneer het programma een codereeks van een onbekend virus in het bestand gedetecteerd heeft, of gewijzigde code van een bekend virus.

  Kaspersky Rescue Disk waarschuwt u als er geïnfecteerde of potentieel geïnfecteerde objecten worden gevonden tijdens een virusscan. U moet op de bedreiging reageren door een actie te selecteren die op het object moet worden uitgevoerd. Kaspersky Rescue Disk selecteert de optie Vragen wanneer de scan voltooid is als de standaardinstelling voor actie op een gedetecteerd object. U kunt deze actie wijzigen.

 • De aanbevolen instellingen herstellen.

  Kaspersky Lab beschouwt deze instellingen als optimaal en heeft ze bij elkaar gezet in het beveiligingsniveau Aanbevolen.

Zie ook:

Objecten scannen op virussen

Instellingen voor objectenscan