Reservekopieën

Soms kan de integriteit van objecten niet worden behouden tijdens desinfectie. Als het gedesinfecteerde bestand belangrijke informatie bevatte en na desinfectie gedeeltelijk of volledig ontoegankelijk is geworden, kunt u proberen het originele object te herstellen met behulp van de reservekopie.

De reservekopie is een kopie van het originele gevaarlijke object die wordt gemaakt als het object voor het eerst gedesinfecteerd of verwijderd wordt.

De reservekopieopslag is een speciale opslagplaats voor reservekopieën van gevaarlijke objecten nadat ze verwerkt of verwijderd zijn. De belangrijkste functie van de reservekopieopslag is de mogelijkheid originele objecten op elk gewenst moment te herstellen. Bestanden in de reservekopieopslag worden opgeslagen in een speciale indeling en zijn niet gevaarlijk. U kunt de instellingen wijzigen voor het opslaan van reservekopieën.

Zie ook:

Objecten in quarantaine opslaan en reservekopieën maken

Reservekopieën