Geavanceerde filters gebruiken

Zo geeft u geavanceerde filtervoorwaarden op:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Klik op de koppeling Rapport boven in het venster. Het venster Beschermingsstatus wordt geopend.
 3. In het geopende venster klikt u op het tabblad Rapport op de knop Gedetailleerd rapport. Er opent dan een venster met een overeenkomstige naam.
 4. Klik links van de tabelkolom waarvoor u geavanceerde filtervoorwaarden wilt opgeven. In het venster dat verschijnt, selecteert u Aangepast (zie onderstaande afbeelding). U kunt ook de optie Filter op dit veld selecteren in het snelmenu dat verschijnt wanneer u met de rechtermuisknop in de betreffende tabelkolom klikt.

  Rescue Disk difficult Geavanceerde filters gebruiken

  Geavanceerde filters selecteren

 5. In het venster Aangepast filter dat verschijnt, geeft u de gewenste filtervoorwaarden op.

  U geeft voorwaarden voor de zoekopdracht op in de velden rechts in het venster. Gebruik het vervolgkeuzemenu Geef rijen weer met om de voorwaarden voor de gebeurteniszoekopdracht te kiezen (bijvoorbeeld “is groter dan” waarbij de opgegeven waarde in het veld rechts moet worden overtroffen).

  Rescue Disk hard filter Geavanceerde filters gebruiken

  Geavanceerde filtervoorwaarden opgeven

  Als u wilt dat uw zoekopdracht aan beide voorwaarden voldoet, selecteert u En. Als slechts één van de twee voorwaarden vereist is, selecteert u Of.

  Voor sommige kolomtypen is de intervallimiet voor zoeken niet een numerieke of tijdwaarde, maar een woord (de zoekopdracht kan bijvoorbeeld de waarde OK selecteren in de kolom Resultaat). In dit geval wordt het woord dat als limiet is opgegeven op alfabetische volgorde met andere woorden vergeleken.

Zie ook:

Rapporten

Geavanceerde filters gebruiken