Gebeurtenistype selecteren

Een rapport maken over een bepaald gebeurtenistype:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Klik op de koppeling Rapport boven in het venster. Het venster Beschermingsstatus wordt geopend.
 3. In het geopende venster klikt u op het tabblad Rapport op de knop Gedetailleerd rapport.
 4. In het venster dat verschijnt, selecteert u in de vervolgkeuzelijst rechts (zie onderstaande afbeelding) het gebeurtenistype:
  • Kritieke gebeurtenissen: gebeurtenissen van cruciaal belang die duiden op problemen met Kaspersky Rescue Disk of kwetsbaarheden in de beveiliging van uw computer. Dit zijn onder andere de detectie van een virus of een fout in de werking.
  • Belangrijke gebeurtenissen: gebeurtenissen waar altijd naar moet worden gekeken, omdat ze belangrijke situaties in de werking van het programma weergeven, bijvoorbeeld de gebeurtenis beëindigd.
  • Alle gebeurtenissen: als u een rapport nodig hebt van alle gebeurtenissen.

  Rescue Disk by importanse Gebeurtenistype selecteren

  Gebeurtenistype selecteren

  Als u Alle gebeurtenissen selecteert, geeft het rapport alle gebeurtenissen weer, maar alleen als in het gedeelte Rapporten en Opslag in de veldengroep Rapporten het bijbehorende vakje is aangevinkt. Met deze parameter kunnen niet-kritieke rapportlogboeken opgenomen worden in het rapport. Als deze vakjes niet ingeschakeld zijn, verschijnen een waarschuwingspictogram en de koppeling Uitgeschakeld bij de vervolgkeuzelijst voor selectie van gebeurtenistypen. Klik op de betreffende koppeling om het venster voor rapportconfiguratie te openen en vink de betreffende vakjes aan.

Zie ook:

Rapporten

Gebeurtenistype selecteren