Groeperen van gegevens in een rapport beheren

U gebruikt als volgt groepering op basis van een bepaald kenmerk

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Klik op de koppeling Rapport boven in het venster. Het venster Beschermingsstatus wordt geopend.
 3. In het geopende venster klikt u op het tabblad Rapport op de knop Gedetailleerd rapport.
 4. Selecteer het groeperingskenmerk in de vervolgkeuzelijst (zie de onderstaande afbeelding) in het geopende venster:
  • Niet groeperen: de gebeurtenissen worden niet gegroepeerd.
  • Groeperen op resultaat: gegevens worden gegroepeerd op basis van het resultaat van de verwerking van scans of objecten.

  Rescue Disk by verdict Groeperen van gegevens in een rapport beheren

  Een filter selecteren

  Om snel bepaalde informatie te verkrijgen en de grootte van de groepen te verkleinen, kunt u criteria voor zoekacties met trefwoorden opgeven. U kunt ook een zoekcriterium opgeven.

Zie ook:

Rapporten

Groeperen van gegevens in een rapport beheren