Taak selecteren om een rapport te maken

Zo maakt u een rapport van een taak:

  1. Open het hoofdvenster van het programma.
  2. Klik op de koppeling Rapport boven in het venster. Het venster Beschermingsstatus wordt geopend.
  3. In het geopende venster klikt u op het tabblad Rapport op de knop Gedetailleerd rapport.
  4. In het venster dat verschijnt selecteert u in de keuzelijst linksboven een taak waarvoor u een rapport wil maken (zie onderstaande afbeelding).

    Rescue Disk choose task Taak selecteren om een rapport te maken

    Taak selecteren om een rapport te maken

Zie ook:

Rapporten

Taak selecteren om een rapport te maken