Een lijst met te scannen objecten maken

Zo stelt u een lijst met te scannen objecten op:

 1. Open het hoofdvenster van het programma.
 2. Op het tabblad Objectenscan voert u de volgende handelingen uit:
  • Klik op de koppeling Toevoegen. Het venster Selecteer object om te scannen wordt geopend. Voeg een object toe aan de lijst met te scannen objecten.

   Klik op de knop OK nadat u alle gewenste objecten hebt toegevoegd.

   Als het vakje Rescue Disk mark fs Een lijst met te scannen objecten maken Inclusief submappen is geselecteerd wanneer u een object toevoegt, wordt de scan recursief uitgevoerd.

  • U kunt een object uit de lijst verwijderen door op de koppeling Verwijd. te klikken.
  • U kunt een object uit de lijst bewerken door op de koppeling Bewerken te klikken.

  Als u een object van een scan wilt uitsluiten, hoeft u het niet uit de lijst te verwijderen: u kunt het ook tijdelijk overslaan bij het scannen. Selecteer hiertoe een object in de lijst en haal het vinkje links van de naam weg.

  U kunt objecten die standaard op de lijst staan, niet bewerken of verwijderen.

  Als het scanbereik leeg is omdat het geen geselecteerde objecten bevat, kan de scan op verzoek niet worden gestart.

Zie ook:

Objecten scannen op virussen

Een lijst met te scannen objecten maken