Objecten scannen op virussen

De virusscan is een van de belangrijkste gereedschappen voor het beschermen van uw computer. De virusscan detecteert de verspreiding van kwaadaardige code die om welke reden dan ook niet door de malwarebescherming gedetecteerd is.

Nadat de objectscantaak is gestart, scant Kaspersky Rescue Disk de objecten die de gebruiker heeft geselecteerd. U kunt alle objecten in het bestandssysteem van de computer scannen.

Standaard komt de onderstaande lijst met objecten overeen met de objectscan. Deze omvat opstartsectoren en bestanden op logische stations. U kunt deze lijst zonodig bewerken.

Logische stations waaraan in Windows geen naam is toegewezen worden als volgt weergegeven: sdbN, waarbij N een nummer is dat door Kaspersky Rescue Disk aan de schijf wordt toegewezen (zie de onderstaande afbeelding).

Rescue Disk rescue disc Objecten scannen op virussen

Logische stations waaraan in Windows geen naam is toegewezen

De objectenscan heeft zijn eigen specifieke set instellingen nodig die standaard is geconfigureerd in de gebruiksomgeving van Kaspersky Rescue Disk. Kaspersky Lab beschouwt deze instellingen als optimaal en heeft ze bij elkaar gezet in het beveiligingsniveau Aanbevolen. Als het vooringestelde niveau niet voldoet aan uw behoeften, dan kunt u:

De voortgang van de taak wordt weergegeven in het hoofdvenster van Kaspersky Rescue Disk op het tabblad Objectenscan onder de naam van de betreffende taak.

Terwijl de scan bezig is, worden de resultaten vastgelegd in een Kaspersky Rescue Disk-rapport (de koppeling Rapport bovenin het venster).

Zie ook:

Instellingen voor objectenscan

Objecten scannen op virussen