De tekstmodus

Tekstmodus staat voor een gebruiksomgeving die alleen alfanumerieke tekens en grafische lettertekens gebruikt voor invoer, uitvoer en weergave van informatie. Tekstmodus gebruikt weinig invoer/uitvoerapparaatbronnen (met name geheugen) en geeft informatie zeer snel weer.

De tekstmodus van Kaspersky Rescue Disk combineert de gebruiksomgeving met opdrachtregel en de consolemodus van het bestandbeheerprogramma Midnight Commander.

In tekstmodus zijn de volgende functies beschikbaar:

  • netwerkconfiguratie (netwerkadapter, proxyserver);
  • de console van Kaspersky Rescue Disk starten;
  • objectenscan (automatisch startende objecten, opstartsectoren, schijven, schijfdirectory’s, alle objecten);
  • definities bijwerken;
  • de laatste update ongedaan maken;
  • help bij de opdrachtsyntaxis;
  • computer herstarten.
  • Kaspersky Rescue Disk sluiten wanneer de computer wordt afgesloten.

In tekstmodus kunt u alleen objectscans en updates starten. Wilt u taakinstellingen wijzigen, start het programma dan in grafische modus.

De tekstmodus