Help weergeven

Gebruik deze opdracht om hulp voor de opdrachtregelsyntaxis van het programma te bekijken:

HELP

U kunt een van de volgende opdrachten gebruiken om hulp te krijgen bij de syntaxis van een specifieke opdracht:

<opdracht> -?

HELP <opdracht>

Help weergeven