Kaspersky Rescue Disk bijwerken

De syntaxis voor het bijwerken van de definities en modules van Kaspersky Rescue Disk vanaf de opdrachtregel is als volgt:

UPDATE [<bijwerkbron>] [-R[A]:<rapportbestand>]

Schijfnamen moeten worden opgegeven in hoofdletters, bijvoorbeeld C:/bestand.txt, waarbij C de naam van de schijf is.

Beschrijving van de instellingen:

<bijwerkbron>

De naam van een HTTP- of FTP-server of netwerkmap waar updates kunnen worden gedownload. De waarde voor de parameter kan een volledig pad naar een updatebron of een URL zijn Als er geen pad wordt geselecteerd, wordt de bijwerkbron van de bijwerkinstellingen overgenomen.

-R[A]:<rapportbestand>

-R:<rapportbestand>; alleen belangrijke gebeurtenissen in het rapport opnemen.

-RA:<rapportbestand>; alle gebeurtenissen in het rapport opnemen.

U kunt een absoluut of relatief pad naar het bestand gebruiken. Als deze parameter niet wordt gedefinieerd, worden de scanresultaten op het scherm weergegeven en worden alle gebeurtenissen vermeld.

Voorbeeld:

Programmadefinities bijwerken en alle gebeurtenissen vastleggen in een rapport:

UPDATE -RA:C:/avbases_upd.txt

Kaspersky Rescue Disk bijwerken