Laatste update ongedaan maken

Opdrachtsyntaxis:

ROLLBACK [-R[A]:<rapportbestand>]

Schijfnamen moeten worden opgegeven in hoofdletters, bijvoorbeeld C:/bestand.txt, waarbij C de naam van de schijf is.

Beschrijving van de instellingen:

-R[A]:<rapportbestand>

-R:<rapportbestand>; alleen belangrijke gebeurtenissen in het rapport opnemen.

-RA:<rapportbestand>; alle gebeurtenissen in het rapport opnemen.

U kunt een absoluut of relatief pad naar het bestand gebruiken. Als deze parameter niet wordt gedefinieerd, worden de scanresultaten op het scherm weergegeven en worden alle gebeurtenissen vermeld.

Voorbeeld:

Herstelrapport:

ROLLBACK -RA:C:/rollback.txt

Laatste update ongedaan maken