Woordenlijst


Aanbevolen niveau

Beveiligingsniveau op basis van programma-instellingen die worden aanbevolen door Kaspersky Lab-deskundigen om optimale bescherming van uw computer te bieden. Dit niveau is standaard ingesteld.


Beschermingsstatus

De huidige beschermingsstatus, met een overzicht van het beveiligingsniveau van de computer.


Bijwerken

Het vervangen/toevoegen van nieuwe bestanden (definities of programmamodules) die op de Kaspersky Lab-bijwerkservers zijn opgehaald.


Definitie-updates

Een van de functies die een Kaspersky Lab-programma uitvoert, zodat de beveiliging actueel blijft. In dit geval worden de definities gedownload van de Kaspersky Lab-bijwerkservers naar de computer en automatisch aan het programma gekoppeld.


Definities

De definities worden door Kaspersky Lab-deskundigen gemaakt en bevatten gedetailleerde beschrijvingen van alle bestaande bedreigingen voor de computerbeveiliging en methodes voor de detectie en desinfectie hiervan. Kaspersky Lab werkt de definities voortdurend bij als nieuwe bedreigingen zich voordoen. Voor optimale detectie van bedreigingen verdient het aanbeveling regelmatig definities te kopiëren van de bijwerkservers van Kaspersky Lab.


Geïnfecteerd object

Object met kwaadaardige programmacode. Dit wordt gedetecteerd wanneer een deel van de code van het object geheel overeenkomt met een deel van de code van een bekende bedreiging. Kaspersky Lab raadt u aan dergelijke objecten niet te gebruiken, aangezien deze uw computer kunnen infecteren.


Herstel

Een object verplaatsen vanuit Quarantaine of reservekopie naar de map waar het oorspronkelijk uit afkomstig was voordat het in Quarantaine werd geplaatst, werd gedesinfecteerd of verwijderd. Het object kan ook naar een andere map worden verplaatst die de gebruiker opgeeft.


Heuristische analyse

Detectietechnologie voor bedreigingen die niet door antivirusdefinities gedetecteerd kunnen worden. Hiermee kunnen objecten gedetecteerd worden die vermoedelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of met een nieuwe variant op een bekend virus.

Heuristische analyse kan tot 92% van alle bedreigingen detecteren. Dit mechanisme is vrij effectief en leidt zelden tot valse positieven.

Bestanden die door middel van heuristische analyse worden gedetecteerd, worden als verdacht beschouwd.


Kaspersky Lab-bijwerkservers

Een verzameling HTTP- en FTP-servers van Kaspersky Lab waar het programma definities en module-updates naar uw computer downloadt.


Object verwijderen

Deze methode voor het verwerken van objecten resulteert in fysieke verwijdering uit de oorspronkelijke locatie (vaste schijf, map, netwerkbron). We raden u aan deze methode te gebruiken voor gevaarlijke objecten die, om welke reden dan ook, niet gedesinfecteerd kunnen worden.


Objectdesinfectie

De methode die gebruikt wordt om geïnfecteerde objecten te verwerken, resulteert in volledig of gedeeltelijk gegevensherstel, of de beslissing dat de objecten niet kunnen worden gedesinfecteerd. Objecten worden gedesinfecteerd met behulp van de definities. Als desinfectie de hoofdactie is die op het object wordt uitgevoerd (dat wil zeggen, de eerste actie die wordt uitgevoerd zodra het is gedetecteerd), wordt er een back-up van het object gemaakt voordat een poging tot desinfectie wordt gedaan. Tijdens desinfectie kan een deel van de gegevens verloren gaan. Deze reservekopie kan gebruikt worden om het object in originele staat te herstellen.


Objecten naar Quarantaine verplaatsen

Een methode voor het verwerken van een potentieel geïnfecteerd object door toegang tot het bestand te blokkeren en het object van de oorspronkelijke locatie te verplaatsen naar de Quarantainemap. Hier wordt het object opgeslagen in versleutelde vorm, zodat infectie niet mogelijk is.


Potentieel geïnfecteerd object

Een object met aangepaste programmacode van een bekend virus, of met programmacode die lijkt op de programmacode van een virus, waarvoor Kaspersky Lab nog niet over details beschikt. Mogelijk geïnfecteerde bestanden worden gedetecteerd door middel van heuristische analyse.


Programma-instellingen

Programma-instellingen voor alle taaktypen die de werking van het programma in zijn geheel bepalen, zoals instellingen voor de programmaprestaties, rapportinstellingen, en instellingen voor reservekopieopslag.


Proxyserver

Computernetwerkservice waarmee gebruikers indirecte verzoeken kunnen doen aan andere netwerkservices. Een gebruiker brengt eerst een verbinding met een proxyserver tot stand en vraagt een bron (bijvoorbeeld een bestand) op een andere server op. Vervolgens maakt de proxyserver verbinding met de opgegeven server en haalt hier de bron op, of retourneert de bron uit zijn eigen cache (als de proxy over een eigen cache beschikt). Soms kan het verzoek van een gebruiker of de reactie van een server om bepaalde redenen door de proxyserver worden gewijzigd.


Quarantaine

Dit is een bepaalde map waarin alle mogelijk geïnfecteerde objecten geplaatst worden die tijdens scans of door echttijdbeveiliging gedetecteerd zijn.


Reservekopieopslag

Speciale opslag die ontworpen is om reservekopieën van objecten op te slaan die gemaakt zijn voordat ze worden gedesinfecteerd of worden verwijderd.


Schijfopstartsector

Een opstartsector is een bepaald gebied op de vaste schijf van de computer, een diskette of ander gegevensopslagapparaat. De sector bevat informatie over het bestandssysteem van de schijf, evenals een opstartladerprogramma dat verantwoordelijk is voor het starten van het besturingssysteem.

Een aantal virussen besmet opstartsectoren en worden daarom opstartvirussen genoemd. Met het Kaspersky Lab-programma kunt u opstartsectoren scannen op virussen en deze desinfecteren als er een infectie wordt aangetroffen.


Uitzondering

Een uitzondering is een object dat is uitgesloten van een scan door het Kaspersky Lab-programma. U kunt bestanden met bepaalde indelingen van de scan uitsluiten, een bestandsmasker gebruiken, of een bepaald gebied (bijvoorbeeld een map of programma) of programmaproces uitsluiten of objecten op bedreigingstype uitsluiten naar gelang hun classificatie in de virusencyclopedie. Aan elke taak kan een reeks uitzonderingen worden toegewezen.

Woordenlijst