Kod dystrybucyjny programu

Aplikacja zawiera niezależny binarny kod programu innych producentów. Treść licencji obejmującej kod programu, który jest udostępniany na warunkach licencji GNU GPL i GNU LGPL, znajduje się w pliku /rescue/help/License_notice_3.txt.

Dystrybucyjny kod programu