Pozostałe informacje

Biblioteka programowa Agava-C, opracowana przez OOO “R-Alpha” jest wykorzystywana do sprawdzania podpisów cyfrowych.

Oprogramowanie może zawierać programy komputerowe licencjonowane (lub sublicencjonowane) użytkownikowi w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU lub innych, podobnych licencji na bezpłatne oprogramowanie, które, poza innymi uprawnieniami, pozwalają użytkownikowi na kopiowanie, modyfikowanie oraz redystrybucję niektórych programów lub ich części oraz udostępniają kod źródłowy („Wolne Oprogramowanie”). Jeżeli licencje te wymagają, aby dla każdego oprogramowania przekazywanego innym w formie wykonywalnego formatu binarnego udostępniony został tym użytkownikom również kod źródłowy, powinien on zostać udostępniony użytkownikowi po otrzymaniu prośby przesłanej na adres: source@kaspersky.com lub kod źródłowy został dołączony do Oprogramowania.

Dodatkowe informacje o kodzie firm trzecich znajdują się w pliku /rescue/help/License_notice_4.txt.

Pozostałe informacje