Tworzenie i zapisywanie pliku śledzenia

Jeżeli podczas działania Kaspersky Rescue Disk wystąpią błędy, specjalista z działu pomocy technicznej może poprosić Cię o utworzenie pliku śledzenia.

W celu utworzenia i zapisania pliku śledzenia:

 1. W pierwszym oknie kreatora wybierz przy użyciu kursora język interfejsu graficznego. Wciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie otwarte okno zawierające różne opcje.

 2. Wybierz tryb żądany uruchamiania.
 3. Wciśnij klawisz E.
 4. Na końcu pierwszej linii po słowie quiet oraz spacji wpisz trace.
 5. Wciśnij skrót CTRL+X.

  Plik śledzenia zostanie zapisany.

  Podczas pracy z Kaspersky Rescue Disk możesz skorzystać z menedżera zadań do uzyskania dostępu do pliku śledzenia. Ścieżka do pliku będzie następująca: /discs/<Dysk twardy>:/Kaspersky Rescue Disk/avp<unikatowa kombinacja daty, czasu danych wewnętrznych>.log.

  Po zamknięciu aplikacji Kaspersky Rescue Disk plik zostanie spakowany i będzie znajdował się w następującym miejscu:. <Dysk twardy>:/Kaspersky Rescue Disk/kavrescue_sysinfo_<data utworzenia pliku>.

Tworzenie i zapisywanie pliku śledzenia