Procedura ładowania Kaspersky Rescue Disk

Aby kontynuować ładowanie Kaspersky Rescue Disk:

 1. W pierwszym oknie kreatora wybierz przy użyciu kursora język interfejsu graficznego. Wciśnij klawisz ENTER.

  Zostanie otwarte okno zawierające różne opcje.

 2. Wybierz jedną z następujących metod uruchamiania komputera:
  • Uruchomienie z dysku twardego.

   Dla pewnych konfiguracji sprzętowych i programowych uruchamianie z dysku twardego może być niedostępne. W takim przypadku odłącz dysk wymienny od gniazda USB i upewnij się, że dysk twardy z systemem operacyjnym jest wybrany jako urządzenie startowe w ustawieniach BIOS.

  • Kaspersky Rescue Disk. Tryb graficzny ładuje podsystem graficzny.
  • Kaspersky Rescue Disk. Tryb tekstowy ładuje interfejs tekstowy w postaci menedżera plików Midnight Commander (MC).

   Przy użyciu odpowiedniej opcji z listy możesz również uzyskać i zapisać informacje o zainstalowanym sprzęcie lub uruchomić komputer z dysku twardego.

   Wciśnij klawisz ENTER.

   Uruchomiony zostanie system operacyjny Linux, który rozpoznana sprzęt i rozpocznie wyszukiwanie systemów plików na dysku twardym oraz na dyskach wymiennych. Nazwy używane w zainstalowanym systemie operacyjnym są przypisywane do wszystkich systemów plików i dysków wymiennych.

   Jeżeli ładowany system operacyjny znajduje się w trybie uśpienia lub jego działanie jest nieprawidłowe, program zaleci zamontowanie systemu plików lub ponowne uruchomienie komputera. Wybierz jedną z trzech opcji:

   • Kontynuuj. Aplikacja będzie kontynuowała montowanie systemu plików, jednak istnieje duże ryzyko uszkodzenia go.
   • Pomiń. Aplikacja pominie montowanie systemu plików. Skanowane będą tylko sektory startowe i elementy uruchamiane automatycznie.

  Pewne systemy plików mogą zostać zamontowane.

  • Uruchom komputer ponownie. Umożliwia załadowanie systemu operacyjnego z dysku twardego w celu poprawnego zamknięcia go.

  Sekwencja ładowania jest następująca:

  1. Wyszukiwanie pliku wymiany Microsoft Windows pagefile.sys. Jeżeli plik nie zostanie odnaleziony, wolumin pamięci wirtualnej będzie ograniczony rozmiarem pamięci RAM.
  2. Tworzenie folderów dla antywirusowych baz danych, raportów, Kwarantanny oraz plików dodatkowych.
  3. Konfiguracja połączeń sieciowych w oparciu o dane wyszukane w plikach systemowych komputera.
  4. Wybrany został tryb graficzny modułu Anti-Virus. Jeżeli wybrany został tryb tekstowy, menedżer plików Midnight Commander zostanie uruchomiony z otwartym menu użytkownika.

Procedura ładowania Kaspersky Rescue Disk