Przygotowanie do ładowania

Przed załadowaniem dysku ratunkowego:

  1. W ustawieniach BIOS włącz uruchamianie z płyty CD/DVD-ROM lub z nośnika wymiennego (aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją płyty głównej Twojego komputera).
  2. Włóż płytę / nośnik wymienny z obrazem dysku ratunkowego do napędu CD/DVD-ROM.
  3. Uruchom ponownie komputer. Po ponownym uruchomieniu na ekranie zostanie wyświetlona wiadomość: Wciśnij dowolny klawisz, aby otworzyć menu.
  4. Wciśnij dowolny klawisz. Zostanie uruchomiony kreator ładowania.

    Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie wciśnięty żaden klawisz, system automatycznie uruchomi się z dysku twardego.

Przygotowanie do ładowania