Aktualizacja

Sekcja ta zawiera informacje o sposobie aktualizacji antywirusowych baz danych na Twoim komputerze przy użyciu aplikacji Kaspersky Rescue Disk.

W tej sekcji pomocy

Informacje o aktualizacji

Uruchamianie i zatrzymywanie aktualizacji

Cofanie ostatniej aktualizacji

Aktualizacja