Informacje o aktualizacji

Uaktualnianie aplikacji zapewnia należytą ochronę komputera. Z uwagi na częste pojawianie się nowych wirusów, trojanów i szkodliwego oprogramowania, ważne jest wykonywanie regularnych aktualizacji aplikacji w celu zapewnienia stałej ochrony Twoich danych. Informacje o zagrożeniach i metodach ich neutralizacji są przechowywane w bazach danych aplikacji Kaspersky Rescue Disk, zatem ich regularna aktualizacja jest niezbędna do zapewnienia efektywnej ochrony.

Aby uaktualnić antywirusowe bazy danych, uruchom zadanie aktualizacji. Podczas wykonywania zadania Kaspersky Rescue Disk pobiera uaktualnienia i instaluje je.

Jeżeli podczas procesu aktualizacji bazy danych zostaną uszkodzone, możesz cofnąć aktualizację. Przed aktualizacją baz danych Kaspersky Rescue Disk tworzy ich kopie zapasowe na wypadek, gdyby zaszła potrzeba cofnięcia aktualizacji do poprzedniej wersji.

Kaspersky Rescue Disk jest uaktualniany zgodnie z domyślnym zestawem ustawień.

Jeżeli domyślny poziom nie odpowiada Twoim potrzebom:

Należy regularnie uaktualniać antywirusowe bazy danych. Stan wyświetlany na zakładce Aktualizacja w oknie głównym aplikacji ułatwia podjęcie decyzji o tym, czy należy przeprowadzić aktualizację. Na zakładce znajdują się następujące ustawienia:

  • Stan baz danych (aktualne, przestarzałe lub uszkodzone).

    Podczas wybierania źródła uaktualnień antywirusowe bazy danych znajdujące się na Twoim komputerze są porównywane z zasobami znajdującymi się w źródle uaktualnień. Jeżeli bazy danych i moduły znajdujące się na komputerze różnią się od tych znajdujących się na serwerach aktualizacji, aplikacja pobiera jedynie różniące się elementy.

  • Data i czas opublikowania.
  • Liczba wpisów baz danych oraz ich zawartość.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o zdarzeniach, które wystąpiły podczas wykonywania zdania, przejdź do raportu aktualizacji (odnośnik Raport znajdujący się w górnej części okna). Możesz także przejrzeć aktywność wirusów na stronie www.kaspersky.pl, która zostanie otwarta po kliknięciu odnośnika Informacje o aktywności wirusów.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach aktualizacji

Informacje o aktualizacji