Interfejs modułu Anti-Virus

Sekcja ta zawiera opisy głównych funkcji modułu Anti-Virus.

W tej sekcji:

Okno główne

Okno konfiguracji

Powiadomienia

Interfejs modułu Anti-Virus