Okno konfiguracji

W celu otwarcia okna konfiguracji Kaspersky Rescue Disk kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna głównego aplikacji. W oknie tym możesz skonfigurować ustawienia Kaspersky Rescue Disk.

Okno ustawień aplikacji składa się z dwóch części:

  • Przy pomocy lewej części okna uzyskasz dostęp do skanowania obiektów, aktualizacji, ustawień dotyczących zagrożeń i wykluczeń oraz raportów Kaspersky Rescue Disk i miejsc przechowywania danych;
  • W prawej części okna znajduje się lista ustawień dla funkcji wybranej po lewej stronie.

Okno konfiguracji