Akcje podejmowane na obiektach poddanych kwarantannie

Aby wykonać akcje na obiektach kwarantanny:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij odnośnik Kwarantanna znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarte okno Stan ochrony.
 3. W otwartym oknie, na zakładce Wykryte zagrożenia wybierz obiekt i kliknij prawym przyciskiem myszy w celu otwarcia jego menu kontekstowego.
 4. Wybierz akcję, która ma zostać wykonana na obiekcie:
  • Skanuj – skanuje wszystkie obiekty Kwarantanny.
  • Usuń z listy – usuwa z listy wpis dotyczący wykrycia obiektu. Po usunięciu obiektu z listy jest on usuwany z Kopii zapasowej.
  • Przywróć – przywraca obiekt.
  • Wylecz wszystko – neutralizuje wszystkie obiekty znajdujące się na liście. Aplikacja podejmie próbę wyleczenia obiektów przy użyciu antywirusowych baz danych.

   Akcja ta jest dostępna tylko dla aktywnych zagrożeń.

  • Wyczyść listę – usuwa wykryte zagrożenia z listy. Obiekty będą mogły zostać usunięte z listy oraz z Kopii zapasowej.

   Nie ma możliwości usunięcia obiektów jedynie z listy.

Zobacz również:

Informacje o Kwarantannie

Akcje podejmowane na obiektach poddanych kwarantannie