Informacje o Kwarantannie

Kwarantanna jest specjalnym obszarem, w którym umieszczane są potencjalnie zainfekowane obiekty.

Potencjalnie zainfekowane obiekty to obiekty podejrzane o zainfekowanie wirusem lub jego modyfikacją. Obiekt taki może zostać wykryty i poddany kwarantannie podczas skanowania w poszukiwaniu wirusów.

Obiekty są poddawane kwarantannie podczas skanowania w poszukiwaniu wirusów w następujących przypadkach:

 • Kod skanowanego obiektu przypomina znane zagrożenie, lecz jest on częściowo zmodyfikowany.

  Bazy danych Kaspersky Rescue Disk zawierają informacje o zagrożeniach zbadanych do tej pory przez specjalistów z Kaspersky Lab. Jeżeli szkodliwy program jest zmodyfikowany, a zmiany nie zostały jeszcze umieszczone w bazie danych sygnatur zagrożeń, Kaspersky Rescue Disk zaklasyfikuje zainfekowany obiekt jako potencjalnie zainfekowany.

 • Kod wykrytego obiektu ma strukturę podobną do szkodliwego programu, jednak bazy danych aplikacji nie zawierają informacji na ten temat.

  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to nowy typ zagrożenia i dlatego Kaspersky Rescue Disk zaklasyfikuje obiekt jako potencjalnie zainfekowany.

Pliki są uznawane za potencjalnie zainfekowane wirusem przez heurystyczny analizator kodu. Mechanizm ten jest bardzo efektywny i rzadko generuje fałszywe alarmy.

Podczas umieszczania obiektu Kwarantannie jest on do niej przenoszony, nie zaś kopiowany: obiekt jest usuwany z pierwotnej lokalizacji na dysku i zapisywany w folderze Kwarantanny. Pliki w folderze kwarantanny zapisywane są w specjalnym formacie i nie stanowią zagrożenia. Możesz modyfikować ustawienia Kwarantanny.

Na obiektach poddanych kwarantannie możesz wykonywać następujące działania:

 • poddawać kwarantannie pliki, które uważasz za podejrzane;
 • skanować i leczyć przy użyciu aktualnych baz danych Kaspersky Rescue Disk;
 • przywrócić pliki do folderów, z których zostały przeniesione do Kwarantanny lub do folderów wskazanych przez użytkownika;
 • usunąć dowolny obiekt poddany kwarantannie lub całą grupę obiektów.

  Możesz modyfikować akcję, która ma być wykonywana na obiekcie poddanym kwarantannie.

Zobacz również:

Przechowywanie obiektów Kwarantanny i Kopii zapasowej

Informacje o Kwarantannie