Informacje o raportach

W raporcie zapisywane są informacje o każdym skanowaniu oraz o każdej aktualizacji. Wyświetla on liczbę niebezpiecznych i podejrzanych obiektów wykrytych przez aplikacje w określonym czasie.

Podczas pracy z raportami możesz wykonywać następujące akcje:

 • Wybór zadania, dla którego chcesz przeglądać raport zdarzeń.
 • Zarządzanie grupą danych.

  Możesz zarządzać grupą danych znajdujących się w raporcie. Informacje mogą być grupowane według różnych atrybutów.

 • Wybór typu zdarzenia, dla którego ma zostać wygenerowany raport.

  Pełna lista ważnych zdarzeń, które wystąpiły podczas wykonywania zadania skanowania lub aktualizacji baz danych znajduje się w raporcie. Możesz wybrać typ zdarzeń zapisywanych w raporcie.

 • Zarządzanie danymi wyświetlanymi na ekranie.

  Zdarzenia umieszczone w raporcie będą wyświetlane w postaci tabeli. Możesz utworzyć zestaw danych, według którego informacje będą filtrowane. W tym celu określ warunek ograniczający.

 • Wybierz sposób wyświetlania informacji statystycznych na ekranie.

  W dolnej części okna wyświetlane są statystyki zadań Kaspersky Rescue Disk.

 • Zapisz raport do pliku.
 • Określ zaawansowane warunki filtrowania.

  Możesz określić kryteria wyszukiwania danych dla dowolnej kolumny tabeli. Wyszukiwanie danych przy użyciu filtrowania złożonego opiera się na funkcji iloczynu logicznego (logiczne I) oraz sumy logicznej (logiczne LUB), które mogą być wykorzystywane do kontroli wyszukiwania.

 • Wyszukiwanie zdarzeń, które wystąpiły w systemie i zostały przetworzone przez aplikację.

Informacje o skanowaniu obiektów i aktualizacji są zapisywana w sekcji statystyki. Istnieje możliwość przeglądania rozszerzonych statystyk w formie graficznej lub w tabeli (w zależności od zadania). W celu wybrania statystyk rozszerzonych kliknij przycisk Rescue Disk button1 Informacje o raportach znajdujący się w górnej części okna. Statystyki te pozwalają na sprawdzenie ilości niebezpiecznych i podejrzanych obiektów, które zostały wykryte, wyleczone, usunięte lub poddane kwarantannie przez aplikację.

Zobacz również:

Raporty i miejsca przechowywania

Informacje o raportach