Wybieranie typu zdarzenia

Aby utworzyć raport o konkretnym typie zdarzenia:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Raport znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarte okno Stan ochrony.
 3. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Raport kliknij przycisk Raport szczegółowy.
 4. W otwartym oknie wybierz typ zdarzenia z listy rozwijalnej znajdującej się po prawej stronie (patrz poniższy rysunek).
  • Zdarzenia krytyczne – zdarzenia z krytycznym poziomem ważności przedstawiają problemy w działaniu aplikacji Kaspersky Rescue Disk lub luki w ochronie komputera. Obejmują one, na przykład, wykrycie wirusa lub błąd w działaniu.
  • Ważne zdarzenia – zdarzenia, na które należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ odnoszą się do istotnych sytuacji w funkcjonowaniu programu, na przykład, przerwane zdarzenie.
  • Wszystkie zdarzenia – jeżeli chcesz utworzyć raport dotyczący wszystkich zdarzeń.

  Rescue Disk by importanse Wybór typu zdarzenia

  Wybieranie typu zdarzenia

  Po wybraniu opcji Wszystkie zdarzenia raport będzie zawierał wszystkie zdarzenia, jeśli w sekcji Raporty i pliki danych, w grupie pól Raporty zaznaczone jest odpowiednie pole. Ustawienie to umożliwia zapisywanie w raporcie zdarzeń, które nie posiadają charakteru krytycznego. Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, przy liście rozwijalnej dotyczącej typu zdarzenia wyświetlona zostanie ikona ostrzeżenia i odnośnik Wyłączone. Możesz użyć tych odnośników do otwarcia okna ustawień raportów i zaznaczenia odpowiednich pól.

Zobacz również:

Informacje o raportach

Wybór typu zdarzenia