Wybieranie zadania do tworzenia raportu

W celu przejrzenia raportu zadania:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Raport znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarte okno Stan ochrony.
  3. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Raport kliknij przycisk Raport szczegółowy.
  4. W lewym górnym rogu otwartego okna wybierz z listy rozwijalnej zadanie, dla którego będzie utworzony raport (zobacz poniższy rysunek).

    Rescue Disk choose task Wybór zadania do tworzenia raportu

    Wybieranie zadania do tworzenia raportu

Zobacz również:

Informacje o raportach

Wybór zadania do tworzenia raportu