Wyświetlanie rozszerzonych statystyk

W celu przejrzenia rozszerzonych statystyk:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Raport znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarte okno Stan ochrony.
  3. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Raport kliknij przycisk Raport szczegółowy.
  4. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz zadanie, dla którego chcesz przeglądać rozszerzone statystyki i kliknij przycisk Rescue Disk button1 Wyświetlanie rozszerzonych statystyk znajdujący się w górnej części okna.

Zobacz również:

Informacje o raportach

Wyświetlanie rozszerzonych statystyk