Zapisywanie raportu do pliku

W celu zapisania raportu do pliku:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij przycisk Raport znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarte okno Stan ochrony.
  3. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Raport kliknij przycisk Raport szczegółowy. Zostanie otwarte okno z odpowiednią nazwą.
  4. Utwórz wymagany raport i kliknij przycisk Zapisz.
  5. Wybierz folder, do którego chcesz zapisać raport i wprowadź jego nazwę.

Zobacz również:

Informacje o raportach

Zapisywanie raportu do pliku