Zarządzanie grupowaniem informacji w raporcie

W celu korzystania z grupowania na podstawie określonego atrybutu:

 1. Otwórz okno główne aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Raport znajdujący się w górnej części okna. Zostanie otwarte okno Stan ochrony.
 3. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Raport kliknij przycisk Raport szczegółowy.
 4. W otwartym oknie wybierz z listy rozwijalnej atrybuty grupowania (patrz poniższy rysunek):
  • Nie grupuj – zdarzenia nie będą grupowane.
  • Grupuj według wyniku – dane będą grupowane na podstawie wyników skanowania lub przetwarzania obiektów.

  Rescue Disk by verdict Zarządzanie grupowaniem informacji w raporcie

  Wybór filtra

  Aby szybko uzyskać konkretną informację i zmniejszyć rozmiar grup, użyj wyszukiwania według słowa kluczowego. Możesz także określić kryteria wyszukiwania.

Zobacz również:

Informacje o raportach

Zarządzanie grupowaniem informacji w raporcie