Skanowanie obiektów

Sekcja zawiera informacje o skanowaniu komputera w poszukiwaniu wirusów przy użyciu aplikacji Kaspersky Rescue Disk.

W tej sekcji:

Informacje o skanowaniu obiektów w poszukiwaniu wirusów

Uruchamianie i zatrzymywanie skanowania obiektów

Tworzenie listy skanowanych obiektów

Skanowanie obiektów