Informacje o skanowaniu obiektów w poszukiwaniu wirusów

Skanowanie w poszukiwaniu wirusów jest jedną z najważniejszych funkcji ochrony komputera. Podczas skanowania wirusów wykrywany jest szkodliwy kod, który z pewnych powodów nie został wykryty przez ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Po uruchomieniu zadania skanowania obiektów, Kaspersky Rescue Disk skanuje obiekty wybrane przez użytkownika. Możesz skanować dowolny obiekt znajdujący się w systemie plików komputera.

Domyślnie podczas skanowania wykorzystywana jest specjalna lista obiektów. Obejmuje ona sektory startowe i pliki na dyskach logicznych. W razie potrzeby możesz modyfikować listę.

Dyski logiczne, które w systemie Windows nie mają przypisanej nazwy są wyświetlane w następujący sposób – sdbN, gdzie N jest liczbą przypisaną do dysku przez Kaspersky Rescue Disk (patrz rysunek poniżej).

Rescue Disk rescue disc Informacje o skanowaniu obiektów w poszukiwaniu wirusów

Dyski logiczne, które nie mają przypisanej nazwy w systemie Windows

Skanowanie obiektów wymaga specjalnego zestawu ustawień, które są domyślnie skonfigurowane w interfejsie Kaspersky Rescue Disk. Eksperci z firmy Kaspersky Lab zdefiniowali te ustawienia w sposób optymalny i zapisali je w postaci Zalecanego poziomu ochrony. Jeżeli domyślny poziom nie odpowiada Twoim potrzebom, możesz:

Postęp zadania jest wyświetlany w oknie głównym aplikacji Kaspersky Rescue Disk, na zakładce Skanowanie obiektów pod nazwą uruchomionego zadania.

Podczas skanowania informacje o jego wynikach są zapisywane w raporcie Kaspersky Rescue Disk (odnośnik Raport znajdujący się w górnej części okna).

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach skanowania obiektów

Informacje o skanowaniu obiektów w poszukiwaniu wirusów