Stan ochrony komputera

Jeżeli bezpieczeństwo komputera jest zagrożone, program przekazuje tę informację za pośrednictwem stanu ochrony. Wskaźnik stanu ochrony zmienia kolor (patrz rysunek poniżej).

Rescue Disk stat Stan ochrony komputera

Bieżący stan ochrony komputera

Istnieją trzy możliwe wartości stanu ochrony: każda z nich jest wskazywana przez kolory przypominające sygnalizację świetlną:

Rescue Disk icon green Stan ochrony komputera- zielony. Kolor ten oznacza, że komputer jest chroniony – bazy danych Kaspersky Rescue Disk są aktualne, a skanowanie antywirusowe nie wykryło szkodliwych obiektów lub obiekty zostały wyleczone.

Rescue Disk icon yellow Stan ochrony komputera – żółty. Kolor ten oznacza pewne ograniczenia w ochronie komputera. Na przykład, antywirusowe baz danych są nieaktualne.

Rescue Disk icon red Stan ochrony komputera – czerwony. Kolor ten wskazuje na istnienie pewnych problemów, które mogą prowadzić do zainfekowania komputera oraz utraty danych. Na przykład, aplikacja nie była uaktualniana od dłuższego czasu lub zostały wykryte szkodliwe obiekty, które wymagają podjęcia odpowiedniego działania.

Po wystąpieniu problemów należy je jak najszybciej wyeliminować. Lista wykrytych nieprawidłowości, ich opis oraz możliwe sposoby rozwiązania problemów znajdują się na zakładce Stan (patrz rysunek poniżej), którą możesz wybrać klikając dwukrotnie ikonę stanu (patrz rysunek powyżej).

Rescue Disk sost zash rus Stan ochrony komputera

Rozwiązywanie problemów z bezpieczeństwem

Problemy są wyświetlane w kolejności od najważniejszych (czerwona ikona stanu), przez mniej ważne (żółta ikona stanu), po wiadomości informacyjne (zielona ikona stanu). Każdy problem jest szczegółowo opisany.

Dla wykrytych zagrożeń dostępne są następujące opcje:

  • Neutralizuj wszystkie. Aby naprawić problem, kliknij przycisk Neutralizuj wszystkie. Jest to akcja zalecana.
  • Szczegóły. Kliknij przycisk Szczegóły, aby przejść na zakładkę Wykryte zagrożenia zawierającą szczegółowe informacje na temat wykrytego zagrożenia.

Dla problemu Bazy danych są nieaktualne dostępne są następujące opcje:

  • Uaktualnij teraz. Kliknij przycisk Uaktualnij teraz i przejdź na zakładkę Aktualizacja, na której możesz uruchomić zadanie aktualizacji.

Aby wyświetlić wcześniej ukrytą wiadomość, w sekcji Niektóre wiadomości są ukryte kliknij przycisk Przywróć ukryte wiadomości.

Stan ochrony komputera