Uruchamianie i zatrzymywanie modułu Anti-Virus

Sekcja ta zawiera informacje o sposobie uruchamiania i zatrzymywania modułu Anti-Virus.

W tej sekcji:

Uruchamianie modułu Anti-Virus

Zatrzymywanie modułu Anti-Virus

Uruchamianie i zatrzymywanie modułu Anti-Virus