Regionalne ustawienia źródła uaktualnień

Aby wybrać najbliższy serwer:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Aktualizacja.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się w prawej części okna.
  4. W oknie, które zostanie otwarte, na zakładce Źródło, w sekcji Ustawienia regionalne wybierz z listy rozwijalnej opcję Wybierz z listy. Wybierz kraj znajdujący się najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach aktualizacji

Regionalne ustawienia źródła uaktualnień