Wybieranie źródła uaktualnień

Do aktualizacji wymagane jest połączenie z Internetem.

Aby wybrać źródło uaktualnień:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Kliknij odnośnik Ustawienia znajdujący się w górnej części okna. W lewej części okna wybierz sekcję Aktualizacja.
  3. Kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się w prawej części okna.
  4. W otwartym oknie kliknij odnośnik Dodaj znajdujący się na zakładce Źródło. Zostanie otwarte okno Wybierz źródło uaktualnień.
  5. Wybierz stronę FTP, HTTP, adres IP, nazwę symboliczną lub URL.

Zobacz również:

Informacje o ustawieniach aktualizacji

Wybór źródła uaktualnień