Powiadomienia

Sekcja ta zawiera informacje o konfiguracji parametrów powiadomień na Twoim komputerze.

W tej sekcji:

Informacje o ustawieniach powiadomień

Konfigurowanie ustawień powiadomień

Wyłączanie powiadomień

Powiadomienia