Informacje o ustawieniach powiadomień

Podczas działania Kaspersky Rescue Disk mogą występować różne zdarzenia. Informacje wyświetlane w powiadomieniach mogą mieć różny charakter – od mało istotnych po krytyczne. Na przykład, zdarzenie może informować o pomyślnym zakończeniu aktualizacji aplikacji lub o błędzie, który powinien zostać natychmiast wyeliminowany.

Podczas działania Kaspersky Rescue Disk wyświetla następujące typy powiadomień:

  • Powiadomienia krytyczne – powiadomienia o lukach w ochronie komputera lub o ważnych zdarzeniach wskazujących na problemy w działaniu Kaspersky Rescue Disk: na przykład, bazy danych aplikacji są uszkodzone, lub klucz licencyjny utracił ważność.
  • Błędy w funkcjonowaniu – informuje o zdarzeniach powodujących niesprawne działanie programu: na przykład, brak klucza lub baz danych aplikacji.
  • Ważne powiadomienia – informują o ważnych zdarzeniach, które wymagają reakcji użytkownika, gdyż odzwierciedlają istotne sytuacje w działaniu Kaspersky Rescue Disk: na przykład, ochrona jest wyłączona lub pełne skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów nie było wykonywane od dłuższego czasu.
  • Powiadomienia informacyjne – zwykle nie zawierają ważnych informacji: na przykład, wszystkie niebezpieczne obiekty zostały wyleczone.

Aby włączyć / wyłączyć powiadomienia o zdarzeniach, kliknij przycisk Ustawienia znajdujący się w górnej części okna głównego aplikacji, wybierz sekcję Powiadomienia i zaznacz pole Włącz powiadamianie o zdarzeniach.

Aby otrzymywać aktualne informacje o funkcjonowaniu Kaspersky Rescue Disk, użyj funkcji powiadamiania. Domyślnie użytkownik jest powiadamiany o wszystkich rodzajach zdarzeń przy użyciu wiadomości wyskakujących. Możesz również wyłączyć opcję wyświetlania powiadomień i określić typ powiadomień, które chcesz otrzymywać.

Zobacz również:

Powiadomienia

Informacje o ustawieniach powiadomień